Regulamin sklepu

Sprzedawcą towarów oraz usług jest firma Chocolate Bush z siedzibą przy ul. Łącznej 61, 34-323 Kocoń, NIP 5532414058, REGON: 243620711

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów na stronie www.chocolatebush.eu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Zamawiający jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

  1. ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę Chocolate Bush drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie przez Zamawiającego wszystkich danych zawartych w zamówieniu.

Zamówienia przyjmowane są za pomocą oprogramowania strony internetowej www.chocolatebush.eu lub poprzez pocztę elektroniczną. Obowiązkowe jest zamieszczenie w formularzu zamówienia pełnego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych Zamawiającego (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail).

Firma Chocolate Bush może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamawiający poda nieprawdziwe lub niepełne dane kontaktowe lub adresowe, a podjęte przez Chocolate Bush próby skontaktowania się z Klientem w celu uzupełnienia lub poprawy danych nie powiodą się.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem na adres podany w formularzu zamówienia potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Chocolate Bush.

Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje:

  • przy zamówieniach płatnych przelewem po zaksięgowaniu przelewu na koncie Chocolate Bush,

 

  • przy zamówieniach płatnych poprzez system PayPal i DotPay po otrzymaniu z systemu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Chocolate Bush skontaktuje się Zamawiającym, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja; wydłużenie czasu oczekiwania; anulowanie zamówienia).

Chocolate Bush ma prawo do prezentacji wszelkich zrealizowanych przez siebie produktów, także jeżeli zawierają one w części lub całości znaki firmowe, znaki towarowe lub projekty graficzne należące do Zamawiającego lub przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że składając zamówienie ma prawo do rozporządzania przekazywanymi znakami graficznymi i czyni to za zgodą i wiedzą ich właściciela. Zamawiający udziela tym samym Chocolate Bush licencji niewyłącznej, niegraniczonej w czasie, na wykorzystywanie przez Chocolate Bush ewentualnie przekazanych wzorów znaków firmowych, lub innych projektów graficznych, na następujących polach eksploatacji: umieszczaniu na stronach internetowych Chocolate Bush, drukowanych lub rozsyłanych za pośrednictwem Internetu materiałach reklamowych.

Firma Chocolate Bush dysponuje w danym momencie określoną liczbą produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania zapasów.

Klient może wycofać swoje zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu jego wysłania. Jest to możliwe poprzez kontakt e-mailem lub telefonicznie pod numerem: +48 794 374 696

  1. CENY I PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny są podane w PLN i zwierają podatek od towarów i usług. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca na moment składania zamówienia.

Chocolate Bush zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów sprzedawanych w swoim sklepie, modyfikacji oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. W każdym jednakże przypadku Chocolate Bush związane jest ofertą przedstawioną Zamawiającemu i zaakceptowaną przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia.

Możliwe są następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

– przelewem bankowym bezpośrednio na konto Chocolate Bush: 08 1050 1070 1000 0091 0970 1327 (ING Bank Śląski S.A.)

– płatność za pomocą Paypal, istnieje możliwość zapłaty przy użyciu karty kredytowej, jeśli nie masz konta PayPal – należność pobiera PayPal

- płatność za pomocą systemu płatniczego DotPay

  1. DOSTAWA TOWARÓW

Przy każdym zamówieniu podany jest koszt i czas realizacji zamówienia. Zamówienia kompletowane są następnego dnia roboczego od momentu wpłynięcia środków pieniężnych na konto Chocolate Bush. W przypadku braku umieszczenia numeru zamówienia w tytule przelewu bankowego przez Zamawiającego lub błędne wpisanie numeru zamówienia, okres realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu .

Termin przygotowania zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni robocze po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy) lub kartą kredytową (decyduje data autoryzacji operacji).

Chocolate Bush wysyła zamówione towary za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy.

Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez danego usługodawcę (GLS lub DPD), i podlega regulaminom tychże firm. Wysyłka zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy usługodawców.

Informacja realizacji zamówienia każdorazowo dostępna jest drogą mailową lub telefonicznie u Chocolate Bush.

Koszty dostawy przesyłek na terenie Polski:

  • Przesyłka kurierska – 16 zł

Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 120 zł brutto koszty przesyłki pokrywa sklep Chocolate Bush.

Po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu możliwy jest odbiór własny towaru zamówionego w siedzibie Chocolate Bush.

W przypadku dostawy poza granice Polski warunki i koszty dostawy są ustalane w każdorazowo pomiędzy klientem i Chocolate Bush indywidualnie. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą lub przelewem. Firma Chocolate Bush nie realizuje zamówień zagranicznych płatnych przy odbiorze.

 

  1. JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Znajdujące się w ofercie czekoladki nie zawierają szkodliwych substancji przedłużających termin przydatności do spożycia. Opuszczając naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości.

Nasze produkty pakujemy bardzo dokładnie, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich całkowite bezpieczeństwo podczas realizacji przesyłki. Dlatego, jeśli opakowanie nosi ślady zniszczenia, prosimy o nieodbieranie przesyłki lub otworzenie jej przy kurierze / listonoszu i sprawdzenie zawartości. Jeśli przesyłka jest uszkodzona prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym sklepem. Po otrzymaniu przez nas uszkodzonych towarów, w miarę dostępności w magazynie prześlemy Państwu nowe produkty lub zwrócimy poniesione przez Państwa koszty.

Produkty z czekolady są bardzo kruche tak jak i pomimo licznych zabezpieczeń (opakowania zewnętrzne, kartonik wysyłkowy itp.) ze względu na niezależne od Nas warunki dostawy (przesyłka kurierska) mogą ulec uszkodzeniu, ukruszeniu. Nie zmieni to jednak ich właściwości smakowych.

  1. ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271; zwana dalej „Ustawą”) art.7 ust. 1, w okresie 10 dni od dostarczenia towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny i odstąpienia od umowy.

Reklamacja musi być złożona w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, w formie pisemnej, na adres Chocolate Bush.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

Zwracany towar należy przesłać wraz z numerem konta, na który w przeciągu 7 dni roboczych Chocolate Bush odeśle pieniądze w kwocie równej cenie zakupionego towaru.

Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy odsyłany towar będzie w oryginalnym opakowaniu, będzie kompletny i z nienaruszoną etykietą.

Zwrot bez podania przyczyny jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy odsyłany towar będzie w oryginalnym opakowaniu, będzie kompletny i z nienaruszona etykieta

 

  1. DANE OSOBOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Chocolate Bush. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe oraz do realizacji zamówień przez Chocolate Bush i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych

Chocolate Bush zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Chocolate Bush swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zawartych w formularzu zamówienia.

  1. INNE

Regulamin określa zasady zakupów w internetowej galerii Chocolate Bush. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nim postanowień.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.